از عملکرد اداره کل اوقاف و امور خیریه استان آذربایجان شرقی چه میزان رضایت دارید؟
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف