استان آذربايجان شرقي
برگزاری مسابقات قرآنی جامع حراستهای استان در سالن اداره کل اوقاف و امور خیریه
شنبه پانزدهم مهر 1396     
بازدید: 201
برگزاری مسابقات قرآنی جامع حراستهای استان در سالن اداره کل اوقاف و امور خیریه 
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
 
 
   
 
 
 
 

 
telegram
     
       
  
 
 
خدمات غیرحضوری