استان آذربايجان شرقي
وقف به‌عنوان یک سیستم پویا و بازوی نیرومند، کارکردی مؤثر در ساماندهی امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی، مذهبی و کالبدی جامعه برعهده گرفته است، بهره‌گیری بهینه از منابع و توانمندی‌های این نهاد مردمی که برگرفته از اعتقادهای دینی انسان است، می‌تواند منجر به رشد و توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه شود.
سه شنبه بیستم تیر 1396     
بازدید: 51

به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف وامور خیریه آذربایجان شرقی، وقف به‌عنوان یک سیستم پویا و بازوی نیرومند، کارکردی مؤثر در ساماندهی امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی، مذهبی و کالبدی جامعه برعهده گرفته است. بهره گیری بهینه از منابع و توانمندی های این نهاد مردمی، که برگرفته از اعتقادهای دینی انسان است، می تواند منجر به رشد و توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه شود. که نتیجه نهایی آن به یقین دستیابی به عدالت اجتماعی خواهد بود. موقوفات، در هر زمان و مکانی، تقریباً همه نیازهای جامعه را پوشش می دهند؛ به صورتی که در هر زمانی، خلأ در بخشی از جامعه به وجود می آید، واقفان خیراندیش و آگاه در صدد پرکردن این خلأ، موقوفات جدید را ساماندهی می کنند. نهاد وقف علاوه بر آثار فرهنگی، مذهبی، آموزشی، اقتصادی و اجتماعی، آثار جغرافیایی مهمی را نیز همراه دارد. در سرتاسر سرزمین های اسلامی بسیاری از عناصر کالبدی و چشم اندازهای جغرافیای، درنتیجه اعتقاد به پدیده ی وقف پدیدار شده اند .

 
 
   
 
 
 
 

 
telegram
     
       
  
 
 
خدمات غیرحضوری