استان آذربايجان شرقي
محفل انس با قرآن کریم با حضور «احمدشحات احمدلاشین» قاری مصری، در آستان مطهر امامزاده سیدحمزه(ع) تبریز برگزار شد.
چهارشنبه بیست و چهارم خرداد 1396     
بازدید: 75
محفل انس با قرآن کریم با حضور «احمدشحات احمدلاشین» قاری مصری،در آستان مطهر امامزاده سیدحمزه(ع) تبریز برگزار شد.
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
 
 
   
 
 
 
 

 
telegram
     
       
  
 
 
خدمات غیرحضوری